kernberg logotyp
Search
Close this search box.

Returpolicy & återbetalningspolicy

Översikt

Vår returpolicy & återbetalningspolicy varar i 30 dagar. Om det har gått 30 dagar sedan ditt köp kan vi inte erbjuda dig full återbetalning eller byte.

För att vara berättigad till retur måste din vara vara oanvänd och i samma skick som du fick den. Den ska också vara i originalförpackningen.

För att slutföra din retur behöver vi ett kvitto eller köpbevis.

Det finns vissa situationer där endast partiella återbetalningar beviljas:

Återbetalningar

När din retur har mottagits och inspekterats skickar vi ett e-postmeddelande för att meddela att vi har tagit emot din returnerade vara. Vi kommer också att meddela om godkännande eller avslag på din återbetalning.

Om återbetalningen blir godkänd kommer den att behandlas och en kredit kommer automatiskt att appliceras på ditt kreditkort eller din ursprungliga betalningsmetod, inom ett visst antal dagar.

Försenade eller saknade återbetalningar

Om du inte har fått någon återbetalning ännu, kontrollera först ditt bankkonto igen.

Kontakta sedan ditt kreditkortsföretag, det kan ta lite tid innan din återbetalning publiceras officiellt.

Kontakta sedan din bank. Det är ofta en viss handläggningstid innan en återbetalning bokförs.

Om du har gjort allt detta och du fortfarande inte har fått din återbetalning ännu, kontakta oss på support@kernberg.se.

Utbyten returpolicy

Vi byter endast ut varor om de är defekta eller skadade. Om du behöver byta den mot samma vara, skicka oss ett e-postmeddelande på support@kernberg.se och skicka din vara till: Kernberg AB, Granarpsvägen 3, 556 52 Jönköping.

Frakt returer

För att returnera din produkt enligt vår returpolicy bör du posta produkten till: Kernberg AB, Granarpsvägen 3, 556 52 Jönköping.

Du kommer att stå för dina egna fraktkostnader för att returnera din vara. Fraktkostnader är ej återbetalningsbara. Om du får en återbetalning kommer kostnaden för returfrakten att dras av från din återbetalning.

Beroende på var du bor kan tiden det tar för din utbytta produkt att nå dig variera.

Om du returnerar dyrare varor kan du överväga att använda en spårbar frakttjänst eller köpa fraktförsäkring. Vi garanterar inte att vi kommer att ta emot din returnerade vara.

Behövs hjälp?

Kontakta oss på support@kernberg.se för frågor relaterade till återbetalningar och returer.

Refund and return policy

Overview

Our refund and returns policy lasts 30 days. If 30 days have passed since your purchase, we can’t offer you a full refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

There are certain situations where only partial refunds are granted:

Refunds

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at support@kernberg.se.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at support@kernberg.se and send your item to: Kernberg AB, Granarpsvägen 3, 556 52 Jönköping.

Shipping returns

To return your product, you should mail your product to: Kernberg AB, Granarpsvägen 3, 556 52 Jönköping.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us at support@kernberg.se for questions related to refunds and returns.